Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 24 september 2019
1. Questionnaire 32nd Bi-annual Report of COSAC

De commissie stemt in met de ambtelijke voorbereide beantwoording van de Questionnaire voor het 32ste Bi-annual report van COSAC.

2. Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

Naar aanleiding van de bespreking van de beantwoording op het toezeggingenrappel van 10 september jl. besluit de commissie ten aanzien van de status van de toezeggingenregistratie als volgt:
De status van de toezeggingen met nummer T01941, T02584, T02273 en T02656 blijft ongewijzigd.
De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van mogelijke ontwikkelingen rond de toetreding van de EU tot het EVRM.
De status van de toezegging met nummer T02488 wordt op deels voldaan gezet, voor wat betreft de financiering van de OVSE. De brief in kwestie (34 775, AT) geleidt de commissie door naar de commissie BDO. Voor wat betreft de toezegging inzake de financiering van de Raad van Europa besluit de commissie in schriftelijk overleg te treden met de regering.
De status van de toezegging met nummer T02583 wordt op legisprudentie gezet. Het informeren van de Eerste Kamer over de inzet van de regering op transparantiebeleid in Europa zal worden gemonitord.

3. 34 894, D (Voortgang grensoverschrijdende samenwerking)

De commissie besluit de brief inzake de Voortgang grensoverschrijdende samenwerking van 12 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 21.501-02, BA

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 16 september 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman