Dinsdag 10 september 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (NB deze vergadering is aansluitend aan EUZA + J&V))

2.Werkbezoek van de House of Lords EU select committee

Bespreking

3.Brief van de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat inzake vrijwillige brandweer

Bespreking van de brief van de heer Bizet d.d. 6 augustus 2019

5.22 112, HV

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 augustus 2019 inzake toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

6.21.501-02, AV, AY, AZ

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen