Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 september 2019
1. Werkbezoek van de House of Lords EU select committee

De commissie bevestigt dat een werkbezoek van de House of Lords EU select committee plaats kan vinden op 15 oktober a.s.. De leden van de commissie BDO zullen voor dit gesprek worden uitgenodigd. De staf zal navraag doen naar de nadere gespreksonderwerpen.

2. Brief van de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat inzake vrijwillige brandweer

De commissie neemt kennis van de brief van de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat inzake vrijwillige brandweer van 6 augustus 2019 en besluit de nadere invulling ervan af te wachten, alvorens te besluiten over steun aan dit initiatief van de Franse Senaat.

3. 34 894, D

Naar aanleiding van de brief inzake Grensoverschrijdende samenwerking van 12 juli 2019 overwegen de leden van de fractie van het CDA inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg. De commissie besluit in afwachting hiervan de brief aan te houden.

4. 22 112, HV

De commissie neemt met instemming kennis van de brief van 15 augustus 2019 over de toetsingsperiode voor subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens het kerstreces.

5. 21.501-02, AV, AY, AZ

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 16 september 2019 en van de geannoteerde agenda en verslag van de RAZ van 18 juli 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman