Bronnen bij E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030