Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling “Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030” (TK, 2954). .

30 oktober 2020