EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal (35.652); brief aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog inzake Commissiemededeling een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030 (EK, A). .

30 november 2020