Bronnen bij E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU