EU-voorstel: Commissiemededeling inzake groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU COM(2017)534 (34.894); verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Commissiemededeling groei en cohesie stimuleren in grensregio's (EK, B). .

1 juni 2018