EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121); Verslag van een rapporteur; Eindverslag van de rapporteurs over het EU-voorstel verordening Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space) (TK, 6). .

11 april 2024