EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121); Verslag van een rapporteur; Tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel voor een verordening inzake een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, hierna EHDS) (TK, 3). .

30 maart 2023