EU-voorstel: Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen (COM(2022)672) (36.329); brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over voorstel voor een verordening tot vaststelling van certificeringskader voor koolstofverwijderingen (EK, A). .

27 maart 2023