EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68) (36.127); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) (EK, B). .

13 juli 2022