EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket (34.734); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij een vijftal EU-voorstellen van het EU-mobiliteitspakket (TK, 2). .

15 juni 2017

Bijlage