Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met beantwoording van de vragen in de brief van 2 oktober 2015 inzake aanpak vluchtelingencrisis (onderdeel kamerstuk 34.215, D). .

12 oktober 2015