Europese Raad (21.501-20), EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215); brief inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 15 en 16 oktober 2015 (EK 21.501-20 / 34.215, H). .

9 oktober 2015