EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake nadere kabinetsappreciatie EU-migratiepakket september 2015 (EK, C). .

5 oktober 2015