Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake uitstel aanbieding kabinetsappreciatie diverse voorstellen uit de EU migratieagenda (niet gepubliceerd als kamerstuk). .

30 september 2015