Brief van de minister van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Veiligheid & Justitie met een reactie op vragen over het rondreisvisum en herschikking van de Visumcode (onderdeel van kamerstuk 33.943, A)31 juli 2014
hoort bij ... E140015 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum
E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie