Brief aan de minister van Veiligheid & Justitie met vragen over de Europese voorstellen inzake de Visumcode en het Rondreisvisum (onderdeel van kamerstuk 33.943, A)1 juli 2014
hoort bij ... E140015 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum
E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
kenmerk 155457u