EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 (33.943); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 (TK, 4)6 juni 2014

Bijlage