EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 (33.943); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 (TK, 1)22 mei 2014

Bijlage