Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel toezending van de BNC-fiches inzake het voorstel COM (2014) 164 voor een Verordening ter herziening van de gemeenschappelijke visumcode en het voorstel COM (2014) 163 voor een Verordening tot vaststelling van een rondreisvisum (TK, 1836)2 mei 2014