Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 november 2011, inzake Raad Algemene Zaken (TK, 1113)5 januari 2012