Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 december 201113 december 2011