JBZ-Raad (32.317); Verslag van een mondeling overleg met minister Leers van Immigratie en Asiel op 28 juni 2011 over een aantal brieven (EK, AU)9 augustus 2011