JBZ-Raad (32.317); brief van de minister voor Immigratie en Asiel met verslag van bezoek Eurocommissaris Malmström d.d. 25 mei 2011 (TK, nr. 61)17 juni 2011