Korte aantekeningen vergadering (34433/KvD) van 7 september 2004. .

7 september 2004
hoort bij ... E040151 - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap
E040150 - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer
E040148 - Mededeling van de Commissie "Voortzetting van de integratie van het Europese Spoorweg systeem, het derde spoorpakket"
E040147 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake modernisering van de sociale bescherming voor de ontwikkeling van hoogwaardige, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en langdurige zorg: steun aan de nationale strategieën door middel van de "open coördinatiemethode"
E040146 - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - De Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement
E040145 - Mededeling van de Commissie: European Neighbourhood Policy Strategy Paper
E040143 - Mededeling: Aanmoedigen van Structurele Hervormingen, Europees industriebeleid na de uitbreiding
E040138 - Mededeling over de vervolgcontrole van de Mededeling van de Commissie over bepaalde juridische aspecten in verband met cinematografische en andere audiovisuele werken (mededeling inzake film) van 26.9.2001 (gepubliceerd in het PB C 43 op 16.2.2002). -Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad over cinematografisch erfgoed en het concurrentievermogen van verwante industriële activiteiten
E040135 - Mededeling van de Commissie - Follow-up van het denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie
E040117 - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de Interne Markt
E040114 - Mededeling inzake reglementering van bewaarders van icbe's in de lidstaten: stand van zaken en mogelijke toekomstige ontwikkelingen
E040110 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Langere deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werknemers
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties