E080123
Laatste revisie: 21-01-2009

E080123 - Mededeling over een aanbeveling van de Commissie inzake de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgeslotenDe EG ondersteunt nationale inspanningen om armoede en sociale exclusie te bestrijden. De Europese Commissie heeft een reeks gemeenschappelijke beginselen voorgesteld om de EG-lidstaten aan te moedigen hun beleid op het gebied van actieve integratie op deze beginselen te baseren om zo hun inspanningen ter bestrijding van de sociale uitsluiting en de uitsluiting van de arbeidsmarkt op te voeren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)639PDF-document, d.d. 23 oktober 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderhavige mededeling op 2 december 2008 besproken en besloten dat zij geen verdere behandeling wenst.

 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 39330/KvD
  2 december 2008

Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 748
  10 december 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De EG ondersteunt nationale inspanningen om armoede en sociale exclusie te bestrijden. De Europese Commissie heeft een reeks gemeenschappelijke beginselen voorgesteld om de EG-lidstaten aan te moedigen hun beleid op het gebied van actieve integratie op deze beginselen te baseren om zo hun inspanningen ter bestrijding van de sociale uitsluiting en de uitsluiting van de arbeidsmarkt op te voeren. De aanbeveling is gebaseerd op drie sleutelelementen: zorgen voor passende inkomenssteun, bevorderen van inclusieve arbeidsmarkten en verschaffen van toegang tot hoogwaardige diensten. De nationale regeringen zullen worden aangemoedigd om hun beleid voor "actieve inclusie" op deze gemeenschappelijke beginselen te baseren om zo hun inspanningen ter bestrijding van de sociale uitsluiting en de uitsluiting van de arbeidsmarkt op te voeren.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)639
  23 oktober 2008
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2589
  23 oktober 2008
 • [en]Word-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2590
  3 oktober 2008

Behandeling Raad

Op 16 december 2008 ging de raad zonder debat akkoord met de opgestelde raadsconclusiesPDF-document.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 21501-31, 161
  15 december 2008
 • [en]PDF-document conclusies Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 15984/08
  19 november 2008

Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen