Op Europees niveau zijn de lidstaten overeen gekomen te streven naar bijvoorbeeld bevordering van de werkgelegenheid, verbetering van de arbeidsvoorwaarden, een adequate sociale bescherming en bestrijding van uitsluiting.