E090244
Laatste revisie: 25-08-2011

E090244 - Eindverslag over de eerste evaluatieronde; wederzijdse rechtshulp in strafzaken
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Raad

  • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 195
    11 juni 2001

Alle bronnen