De democratische controle op de versterking van het economisch bestuur van de EU, de consequenties van Europese regelgeving voor de begrotingsbehandeling door de Staten-Generaal en de parlementaire behandeling in de Senaat van het Europees/nationaal semester zijn slechts enkele voorbeelden van Europese dossiers waarmee de Eerste Kamer recentelijk actief aan de slag is gegaan.

Bovendien vormen de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer (26 mei 2015) en de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-voorzitterschap in het eerste halfjaar 2016 voor de vaste commissie voor Europese Zaken de directe aanleiding om op 31 maart 2015 een deskundigenbijeenkomst te organiseren over de controle door de Eerste Kamer van Europese ontwerpregelgeving en beleidsvorming op uiteenlopende beleidsterreinen. Van de deskundigenbijeenkomst is een verslag gemaakt, de bijeenkomst is tevens terug te kijken via YouTube.

Voor de bijeenkomst zijn externe deskundigen benaderd om te reflecteren op de behandeling van Europese dossiers in de Eerste Kamer en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren en mogelijkerwijs best practices voor te stellen uit andere parlementen.

De deskundigenbijeenkomst richt zich met name op de parlementaire praktijk en minder op abstracte, theoretische beschouwingen over democratische parlementaire controle in de EU. De mogelijkheden en onmogelijkheden die het lidmaatschap van de Eerste Kamer biedt en de rol van de Eerste Kamer in het staatsbestel zijn kader stellend voor het werk van Eerste Kamerleden. Daarbij moet worden gedacht aan het beperkte aantal leden van de Kamer, de tijdsbeperking van de (parttime) Kamerleden en de prioritering en focus in de parlementaire controle van besluitvorming.

Hieronder treft u per sessie relevante informatie ter voorbereiding.


Sessie I: Reflectie van buitenaf op het werk van de Eerste Kamer

  • Europese dossiers in behandeling bij de commissie voor Immigratie & Asiel/ JBZ-raad
  • Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 januari 2013 over de openbaarheid van raadsdocumenten (kamerstuk 32.317, CL )
  • Advies Algemene Rekenkamer over de implicaties van het Europees economisch bestuur voor het Nederlandse begrotings- en verantwoordingsproces van 28 november 2013
  • Advies Raad van State over de democratische controle op Europese besluitvorming van 18 januari 2013

Sessie II: Best practices van nationale parlementen

  • Twenty-three recommendations - to strengthen the role of national parliaments in a changing European governance, European Affairs Committee Danish parliament, January 2014

Artikelen:


Alle bronnen