Conceptbrief aan de Minister van Financiën inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake de Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824 en 827
titel Conceptbrief aan de Minister van Financiën inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake de Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824 en 827
datum 07-02-2018


Is bijlage bij