Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie (34.856); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake de Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824 en 827 (TK, 4). .

7 februari 2018

Bijlage