Nieuws bij E210025 - Voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een sociaal klimaatfonds