Eerste Kamer stelt Europese prioriteiten vast in EU-werkprogramma 2015De Eerste Kamer heeft op 24 februari 2015 haar Europese prioriteiten voor het jaar 2015 plenair vastgesteld. De prioritaire lijst voor 2015 bevat 12 Europese voorstellen, die geselecteerd zijn uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Deze lijst vormt het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer voor het komende jaar en bevat onder andere voorstellen over een Europese Energie Unie, de bestrijding van belastingontwijking en een Europese migratieagenda. De migratieagenda heeft als doel om de EU een aantrekkelijke bestemming te maken voor mensen met talent. Ook wordt beoogd om het beheer van migratie te verbeteren, door onder andere illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden.

De Eerste Kamer zal dit werkprogramma aanbieden aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. De regering zal worden verzocht om rekening te houden met de selectie, met het oog op een tijdige en adequate informatievoorziening over deze Europese voorstellen aan de Eerste Kamer.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat voorkomt op de prioritaire lijst, zal het Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke Kamercommissie. Deze bepaalt op dat moment óf en hoe het voorstel behandeld wordt. Het staat daarbij niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen. Nadat is besloten het voorstel inhoudelijk te behandelen, zal een commissie de mogelijk in te zetten beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen. Daarbij kan ook worden gedacht aan schriftelijk overleg met de Nederlandse regering. Bij alle in deze lijst voorkomende onderwerpen zullen elektronische dossiers worden aangelegd op de Europapoort. Deze werkwijze sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden genomen door de Eerste Kamer.


Deel dit item: