Eerste Kamer debatteert over advies Staatscommissie GrondwetOp 7 februari 2012 debatteert de Eerste Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de Staatscommissie Grondwet. De Staatscommissie is in 2009 ingesteld met als doel de regering te adviseren over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet over bijvoorbeeld de toegankelijkheid en de betekenis van de Grondwet voor burgers, de grondrechten in het digitale tijdperk en de invloed van de internationale rechtsorde op de nationale rechtsorde. Tijdens het debat wordt ook de brief van de minister van vrijdag 3 februari 2012 met antwoorden op vragen van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin over dit onderwerp, besproken. 

Daarnaast doet de Eerste Kamer een aantal hamerstukken af.

Aan het eind van de middag vindt in de plenaire zaal een gesprek plaats van de

vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties, voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin met deskundigen over de toekomst, rol en bevoegdheden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en (de toetreding van de EU tot) het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Dit deskundigengesprek geldt overigens als voorbereiding op het beleidsdebat van 13 maart 2012 met de bewindslieden van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Deel dit item: