Dinsdag 7 februari 2012 17.00 tot 19.00 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)Gesprek met deskundigen over de toekomst, rol en bevoegdheden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en (de toetreding van de EU tot) het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ter voorbereiding op het gezamenlijke beleidsdebat met de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie van 13 maart 2012.