Eerste Kamer stelt Europees Werkprogramma 2012 vastDe Eerste Kamer heeft haar Europese prioriteiten 2012 op 24 januari jl. plenair vastgesteld en per brief aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De Eerste Kamer verzoekt de regering om rekening te houden met deze prioriteitenlijst voor wat betreft de kwaliteit en tijdigheid van de informatievoorziening over deze Europese voorstellen aan de Eerste Kamer en het kabinetsstandpunt ter zake.

De prioritaire lijst 2012 bevat 26 EU-voorstellen, geselecteerd uit het Werkprogramma 2012 (WWP) van de Europese Commissie. Deze geselecteerde prioritaire dossiers worden toegevoegd aan het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer, bestaande uit de lijst van geselecteerde EU-voorstellen uit het WP 2010 en WP 2011, aangevuld met onderhavige 26 onderwerpen.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat onderdeel is van de prioritaire lijst, zal het commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke commissie. Deze bepaalt op dat moment of en hoe de wijze van behandeling vorm zal krijgen. Het staat niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen. Na publicatie van een voorstel zullen de commissies de mogelijk in te zetten beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen, inclusief het reguliere instrumentarium zoals het zenden van een commissiebrief aan de betreffende bewindspersoon. Bij alle in deze lijst voorkomende onderwerpen zullen elektronische dossiers worden aangelegd op de Europapoort. Deze werkwijze sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in de prioritaire lijst, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden genomen door de Eerste Kamer.Deel dit item: