Europees werkprogramma van de Eerste Kamer in de maakDe Europese Commissie heeft op 15 november 2011 haar werkprogramma voor 2012 en verder bekendgemaakt (zie dossier E110076). In dit werkprogramma staan de wetgevende en niet-wetgevende initiatieven van de Europese Commissie opgesomd die in 2012, 2013 en 2014 als voorstel zullen worden gepubliceerd. Op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie stelt de Eerste Kamer haar jaarlijks Europees werkprogramma vast. Dit werkprogramma bevat een lijst met de Commissie-initiatieven die door de Eerste Kamer als prioritair zijn geselecteerd. Een als prioritair aangemerkt initiatief wordt bij publicatie door de Commissie automatisch in de relevante Kamercommissie in behandeling genomen.

In commissieverband zal op 13 en 20 december 2011 bij meerderheid worden besloten welke van de Commissie-initiatieven voor 2012 als prioritair worden aangemerkt. Naar verwachting zal de Eerste Kamer op 17 januari 2012 haar Europees werkprogramma vervolgens plenair vaststellen en aan de bewindslieden van het ministerie van Buitenlandse Zaken doen toekomen.

De wekelijks gepubliceerde Commissievoorstellen (zie Nieuwe Europese voorstellen) geven de Kamerleden ook op een later moment de gelegenheid een voorstel, dat niet als prioritair is aangemerkt, alsnog voor behandeling te selecteren.


Deel dit item: