34.439

EU-voorstel: Richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers COM(2016)128Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers COM(2016)128.

Zie voor meer informatie ook dossier E160003 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

31 maart 2016

titel

EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een wijziging van Richtlijn 96/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Herziening detacheringsrichtlijn) COM (2016) 128

schriftelijke voorbereiding


Documenten