COM(2022)672

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingenDit is een voorstel bij Edossier: E230006


Kerngegevens

ingediend

30 november 2022

nummer

COM(2022)672

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel