Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

EdossiersOp deze pagina kunt u zoeken naar de elektronische dossiers (Edossiers) die worden aangemaakt op basis van Europese voorstellen die in behandeling zijn bij de Eerste Kamer. Door gebruik te maken van de diverse selectiecriteria kan gericht gezocht worden naar het gewenste dossier.

De dossiers die in behandeling zijn bij de vaste commissie voor de JBZ-Raad werden voorheen aangeduid met behulp van alleen cijfers. Op de nieuwe Europapoort zijn deze dossiers omgenummerd naar Edossiers. Indien u gebruikt wenst te maken van het voormalige nummer hoeft u alleen maar een E voor het nummer te toetsen en de puntjes te verwijderen. Voorbeeld : u bent op zoek naar het dossier over het Stockholm Programma wat voorheen nummer 1.0.31 had. Op de nieuwe website vindt u dit dossier terug door in het zoekveld E1031 te toetsen.
Edossiers selecteren
 
helpEdossiers zoeken
 
help

Selectieresultaten

Aantal resultaten: 1143

 • E180036
  Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
 • E180035
  Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie
 • E180034
  Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht
 • E180033
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma Justitie
 • E180032
  Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam
 • E180031
  Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie
 • E180030
  Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
 • E180029
  Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
 • E180028
  Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven
 • E180027
  Voorstel voor een verordening inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
 • E180026
  Voorstel voor verordening betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft
 • E180025
  Voorstel voor een verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer
 • E180024
  Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU
 • E180023
  Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027
 • E180022
  Commissiemededeling: Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
 • E180021
  Commissiemededeling: Europa in beweging; Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon
 • E180020
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
 • E180019
  Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)
 • E180018
  Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
 • E180017
  Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018