E120012
  klaver icoon
Laatste revisie: 25-03-2013

E120012 - Voorstel voor een verordening over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een gezamenlijk informatiesysteem primair bedoeld om het vrij verkeer van personen tussen de Schengenlanden te ondersteunen. Het SIS II is de tweede generatie van het SIS I, en van de verder uitgewerkte versie I+. Deze nieuwe generatie ondersteunt het grotere aantal deelnemende lidstaten en is aangepast met nieuwe technologie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 15 mei 2012 besloot de commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) om het verordeningsvoorstel Schengeninformatiesysteem tweede generatie (SIS II) niet in behandeling te nemen en het voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 20 december 2012 werd onderhevig voorstel formeel aangenomen in de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)81PDF-document, d.d. 30 april 2012

rechtsgrondslag

Artikel 74 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Verordening 1272/2012 van de RaadPDF-document en Verordening 1273/2012 van de RaadPDF-document werden formeel aangenomen op 20 december 2012 en gepubliceerd op 29 december 2012 in Pb EU L359. 


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 mei 2012 besloot de commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) om het verordeningsvoorstel Schengeninformatiesysteem tweede generatie (SIS II) niet in behandeling te nemen en het voor kennisgeving aan te nemen.

Op 8 mei 2012 heeft de commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) besloten om het verordeningsvoorstel Schengeninformatiesysteem tweede generatie (SIS II) te agenderen voor procedure op 15 mei 2012 .


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 30 april 2012 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een verordening over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (herschikking) gepubliceerd.

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een gezamenlijk informatiesysteem primair bedoeld om het vrij verkeer van personen tussen de Schengenlanden te ondersteunen. Het SIS II is de tweede generatie van het SIS I, en van de verder uitgewerkte versie I+. Deze nieuwe generatie ondersteunt het grotere aantal deelnemende lidstaten en is aangepast met nieuwe technologie.

Het voorstel COM(2012)81 voorziet in een wettelijke regeling voor het migratieplan van SIS 1+ naar SIS II, waarbij de lidstaten tevens vanaf de overschakeling naar SIS II het nieuwe systeem met zijn volledige functionaliteit kunnen gebruiken. Wegens het wegvallen van de pijlerstructuur na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Commissie gekozen voor een herschikking van de bestaande rechtsbasis voor de migratie van de gebruikers van SIS I+ naar de SIS II-omgeving. Aangezien de functionaliteiten van het SIS-II, in de oude pijlerstructuur, zowel voor activiteiten onder de eerste pijler van het EU-Verdrag (met name waar het gaat om gegevens betreffende asiel en migratie) als onder de derde pijler (de politie- en justitiesamenwerking) zouden worden benut, is de rechtsbasis voor de migratie momenteel gelegen in twee instrumenten. Het gaat om Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad voor de eerste pijleractiviteiten en voor de derde pijler Besluit 2008/839/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) . Een groot aantal bepalingen in beide instrumenten zijn bovendien gelijk geformuleerd om het mogelijk te maken tot één systeem te komen waarin beide pijlers zijn geïntegreerd.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen