E090039
Laatste revisie: 18-03-2009

E090039 - Mededeling: Een actieplan van de Europese Gemeenschap voor de instandhouding en het beheer van het haaienbestand.
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)40PDF-document, d.d. 5 februari 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) besloot op 17 maart 2009 dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De commissie voor LNV heeft het onderhavige actieplan op 24 maart 2009 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland is positief over deze mededeling. De situatie van veel haaien en roggen is zorgelijk en een daadkrachtige aanpak is noodzakelijk om het tij te keren. Nederland steunt dan ook de drie uitgangspunten van de Commissie mededeling. Wel dient bij de uitwerking van de voorstellen aandacht te worden besteed aan de administratieve en uitvoeringslasten die de voorgestelde acties met zich mee brengen. Deze dienen in verhouding te staan tot de doelen die met de betreffende acties worden nagestreefd.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 824
  10 maart 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Haaien en roggen worden ondanks hun kwetsbaarheid steeds meer gevangen. De EU lidstaten zijn verantwoordelijk voor 80% van de totale wereldwijde haaienvangst. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) schat dat ongeveer eenderde van de haaien- en roggensoorten in Gemeenschapswateren bedreigd wordt met uitsterven. Wereldwijd is dat 50 %. De Commissie heeft in haar actieplan, welke sterk gestoeld is op het actieplan van de Food and Agriculture Organisation van de VN (FAO) ; IPOA-SHARKS, drie groepen van acties voorzien:

 • 1) 
  Het vergroten van kennis over haaien en roggen en de visserij op deze soorten.
 • 2) 
  Het verduurzamen van gerichte haaienvisserij en het beperken van bijvangsten in andere visserijen.
 • 3) 
  Een grotere coherentie tussen het interne en externe EU visserijbeleid onderling en in relatie tot mondiale afspraken over mariene biodiversiteit. Mondiale samenwerking met en stimuleren van regionale visserijbeheerorganisaties (de zogenaamde Regional Fisheries Management Organisations = RFMO's) door de EU is essentieel.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)40
  5 februari 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)103
  5 februari 2009
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)104
  5 februari 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)106
  5 februari 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen