Dinsdag 23 mei 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.36200 V, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg

7.36200 X, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2023

Bespreking

8.Terugkoppeling OVSE PA - Bureau Meeting Kopenhagen

9.Terugkoppeling verkiezingswaarnemingsmissie Turkije

10.NAVO PA Spring Session

11.Mededelingen en informatie
12.Rondvraag


Korte aantekeningen