Dinsdag 9 mei 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Terugkoppeling OVSE PA - Bureau Meeting Kopenhagen

5.36200 V, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

Bespreking verslag schriftelijk overleg

7.Rondvraag


Korte aantekeningen