Dinsdag 14 februari 2023, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.35295, AG

Brief van de minister en de staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

Inbreng voor schriftelijk overleg

8.Rondvraag


Korte aantekeningen