Dinsdag 31 januari 2023, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36151 / 35468, S

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken hersteloperatie toeslagen; Wet hardheidsaanpassing Awir

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.36108, G

Brief van de minister van I&W over moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.25.087 EK 25.087 / 35.927, X

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake intern onderzoek en externe validatie naar aanleiding van de berichtgeving over Uber; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Bespreking

8.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen