Dinsdag 20 december 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.E220014

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

5.Rondvraag


Korte aantekeningen