Dinsdag 24 mei 2022, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

6.Rondvraag


Korte aantekeningen